เพื่อรองรับการเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ภายในกระทรวงพาณิชย์แบบ Single Sign-On กระทรวงพาณิชย์จึงได้นำ Active Directory (AD)  หรือ Moc Account เพื่อยืนยันตัวบุคคล (Authentication) โดยยืนยันเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าใช้งานได้หลายระบบ

       กรณีที่ท่านมีe-Mail หรือ Moc-Account กระทรวงพาณิชย์ ท่านสามารถใช้ UserName และ Password ดังกล่าวเพื่อเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลรถยนต์กระทรวงพาณิชย์ได้เลย


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Center) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 6414,7289